Revision History for Protrol USB Bridge

Version 1.0.2.0

Releasedatum: 2019-06-14
Infört i denna versioner:
  • Reducerad risk för watchdog reset vid programvaruuppdateringar av IPC SW v1-0.3.0.

Version 1.0.1.0

Releasedatum: 2019-04-08
Första release